torsdag 4 april 2013

Rapport

Det är väldigt många datum och deadlines i ett examensarbete. Hela denna vecka ha varit fylld av dessa måste-grejer. Mittredovisning, foto till utställningshemsidan, rapportskrivning etc.
Och idag var det första delredovisningen med rapportskrivningshandledaren. På flådig adress mitt på öfvre malmen. Innan så kändes det lite onödigt, jag har ju skrivit mycket, dock inte i ren rapportform. Men samtalet var väldigt väl värt. Vi pratade om essensen av mitt arbete. Och att rapporten också ska vara intressant mot den som inte kan något om ämnet. Vilket är precis något som jag måste komma ihåg kring boken också.

Jag fick fram en bra mening tycker jag, som sammanfattar mitt projekt väl.
känns bra.
Vidare idag så fastnade jag i intressanta samtal med min kamrat Sebastian, kring hård musik, illustration och vårt gemensamma projekt Smudspepp.
Men om jag åter ska diskutera min rapporthandledning så va det mycket som sades som går lätt att applicera på själva produkten, framförallt i språket.
Att det är viktigt att ta upp mer konkret vad det är jag gör, nu. Att göra om mina vardagsbetraktelser till ståndpunkter. Och viktigt att jag placerar det i en tid.
Efter mötet så skrev jag texten till första delen av boken. Yrke mot yrke. Där jag bl a tar upp skillnaden mellan yrkesperson och privatperson
Bra att veta:
Uttrycket industrisemester syftar på den period i juli då en stor mängd av landets industrier stängde ner för samtidig semester enligt överenskommelse med fackföreningarna. Denna arrangerade ledighet ledde till en märkbar minskning av folktätheten i städerna och en motsvarande ökning vid populära turistmål, campingplatser etc. Industrisemestern har gradvis fasats ut i takt med att nya produktionsmetoder och globalisering kräver att företag håller verksamheten igång året om.
Det blir mycket text nu. Viktigt. Jag väntar fortfarande på vidare offerter av digitaltryckerier.
återkommer om det.